Πουλόπουλος

Διαχείριση κτιρίων

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει:

  • Καθαρισμό κτιρίων, πετρέλαιο θέρμανσης, πυρασφάλεια
  • Έκδοση κοινοχρήστων
  • Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, αποφράξεις
  • Συντήρηση καυστήρων
  • Συντήρηση air condition
  • Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων