Κάνδιας

Μεταφορές Μετακομίσεις

Η επιχειρηση μας στο Αιγάλεω ασχολείται με με τις μετακομίσεις και τις μεταφορές.

Σαράντα χρόνια εμπειρίας μπορούν να εγγυηθούν άριστη εξυπηρέτηση με ταχύτητα, συνέπεια και ασφάλεια σε όλων των ειδών τις μεταφορές. Πρωτοπόροι στις ψυγειομεταφορές συνεχίζουμε με γνώμονα την ποιότητα αναβαθμίζοντας συνεχώς το στόλο μας.

 

Η μεταφορική μας εταιρεία αναλαμβάνει:

    • Μετακομίσεις

    • Μεταφορές

    • Ψυγειομεταφορές