ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ Ι.

Φυτώριο

"ΦΥΤΩΡΙΟ" ΦΥΤΩΡΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ.