Συκομάνης Φίλιππος

Ταπητοκαθαριστήριο

 • Ταπητοκαθαριστήριο
 • Πλυντήριο ταπήτων
 • Παραλαβή χαλιών
 • Παράδοση χαλιών
 • Καθαρισμός χαλιών
 • Συσκευασία
 • Αποθήκευση
 • Ασφάλεια χαλιού
 • Επισκευή χαλιού
 • Κολλάρισμα χαλιού
 • Επί τόπου καθαρισμός
 • Καθαρισμός στρωμάτων
 • Καθαρισμός σαλονιών
 • Καθαρισμός παπλωμάτων και κουβερτών