Ρούσσος Ιωάννης

Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει χονδρικό εμπόριο σε:

  • Δημητριακά
  • Ζωοτροφές
  • Πτηνοτροφές
  • Ιχθυοτροφές
  • Αλεύρι