Αναστασίου Service

Συνεργείο αυτοκινήτων

Η εταιρεία μας ως εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Peugeot και Citroen, αναλαμβάνει:

  • Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτων
  • Βελτιώσεις αυτοκινήτων
  • Ευθυγραμμίσεις
  • Προετοιμασία ΚΤΕΟ
  • A/c αυτοκινήτων
  • Ασφάλειες αυτοκινήτων