Αστόρια

Συνεργείο αυτοκινήτων

Βελτιώσεις, μετατροπές, γενικό σέρβις, προετοιμασία για ΚΤΕΟ, προετοιμασία αγωνιστικών, ιστορικά αυτοκίνητα.