Σχέδιο

Φροντιστήριο

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης & Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανώτατων Σχολών

  • φροντιστήρια σχεδίου
  • κατατακτήριες ΑΕΙ & ΤΕΙ
  • ελεύθερο & γραμμικό σχέδιο
  • σχεδίαση εξωτερικών χώρων & κήπων
  • σχέδιο διαμόρφωσης & διαρρύθμισης
  • σχέδιο ξυλοτύπου
  • προοπτικό & αξονομετρικό αποτυπώσεις
  • μηχανολογικό  & τεχνικό σχέδιο