Λογόραμα

Κέντρο λογοθεραπείας

Η πρώτη αξιολόγηση δωρεάν

Η προσφορά αφορά νέους πελάτες

Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και Για τα υπόλοιπα ταμεία( ΟΑΕΕ , ΤΣΑΥ, ΤΥΔΚΥ, ΔΕΗ , ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΝΑΤ , ΤΑΠΟΤΕ, ΟΠΑΔ κ.τ.λ)

Λογόραμα