Μιχαήλ Κεχαγιάς

Τεχνικό γραφείο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εγκεκριμένος εγκαταστάτης φωτοβολταϊκών συστημάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Αυτοψία, οικονομοτεχνική μελέτη, φάκελο ΔΕΗ, προτάσεις Φ/Β με κορυφαίες υπογραφές και εγγυήσεις απόδοσης, έμπειρο προσωπικό, παράδοση άρτιας εγκατάστασης, ασφάλεια, συντήρηση και μετά την κατασκευή.