Μουσική Δημιουργία Αθηνών

Σχολή μπαλέτου Ωδείο

Στη σχολή μας διδάσκουν χορευτές και χορογράφοι με μεγάλη εμπειρία,οι οποίοι ετοιμάζουν τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στις ετήσιες παραστάσεις της σχολής που λαμβάνουν χώρα σε θέατρα των Αθηνών.

 Επίσης διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα, ανώτερα θεωρητικά, τραγούδι κλασικό και μοντέρνο. Εδώ λειτουργεί προπαρασκευαστικό τμήμα μουσικολογίας για το μουσικό πανεπιστήμιο καθώς και τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής. 

Λειτουργούν τμήματα όλων των ηλικιών.