Γεωργία Μιχαλαριά

Ψυχολόγος

  • χώρος ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης