ΣΧΟΛΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Σεμινάρια επιμόρφωσης

Σκοπός των υπηρεσιών της Σχολής είναι να δημιουργήσει κάθε ενδιαφερόμενος την κατάλληλη γνωστική υποδομή που θα τον οδηγήσει στην αυτογνωσία. Με βάση την καλύτερη γνώση του εαυτού του καθένας μας μπορεί να διεκδικήσει, να αλλάξει και ν