Άγγελος Κακλαμάνης Podium Interpreters

Μεταφραστής Διερμηνέας

Στόχος μας είναι η κάλυψη των αναγκών σας όσον αφορά σε μεταφράσεις κειμένων από και προς οποιαδήποτε γλώσσα απαιτούν οι επαγγελματικές σας ανάγκες. Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων σε υψηλό επίπεδο μέσω ενός δικτύου έμπειρων επαγγελ