ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΒΙΤΣΑ

Εμπόριο κρεάτων

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΒΙΤΣΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1981 και είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρίες Εισαγωγής - Εμπορίας νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών στην Αττική. Σκοπός της εταιρείας μας είναι η τροφοδοσία τροφίμων σε εμπόρους και επιχειρήσε