Λιαπάτης Χρήστος

Φωτογράφος

- Φωτογραφήσεις, Βιντεοσκοποίσεις Γάμων, Βαπτίσεων, Εκδηλώσεων. - Καλλιεχνικές Φωτογραφίες STUDIO. - Ψηφιακή επεξεργασία Φωτογραφιών και Βίντεο. - Ψηφιακά Albums Γάμων, Βαπτίσεων κτλ. - Ρετούς - Αποκατάσταση παλαιών-κατεστραμένων φωτογραφιών. - Φωτογρα