Έργο Λόγος και Γραφή

Λογοθεραπευτής

To λογοθεραπευτικό κέντρο βρίσκεται στο Πικέρμι και ειδικεύεται στην αξιόλογηση αντιμετοπίζοντας μαθησιακές δυσκολίες με τη εξειδίευση στην λογοθεραπεία. Επίσης εφαρμόζεται και η πρακτική της εργοθεραπείας και για κινησιακές δυσκολίες. Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη και αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες σε θέματα όπως η υπερκινητικότητα, ο αυτισμός.

Υπάρχουν ειδικά ομάδες φωνολογικής συνειδητότητας και κοινωνικών δεξιοτήτων, παιχνιδιού και συναισθηματικής  ανάπτυξης, για παιδιά και εφήβους, αλλά και προγράμματα συμβουλευτικής γονέων.