Αφοί Πούπαλου

Τεχνικό γραφείο

Τεχνικό γραφείο

Η Αφοί Πούπαλου είναι μια τεχνική εταιρεία με πολυετή και συνεχώς ανοδική πορεία στον τομέα των ανακαινίσεων. Αναλαμβάνουμε την ανακατασκευή εξωτερικών όψεων κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους, αλλά και την ανακαίνιση, μερική ή γενική, κατοικιών κι επαγγελματικών χώρων.

  • Μελέτες μηχανικών 
  • Οικοδομικές άδειες
  • Επίβλεψη έργων 
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
  • Κατασκευές κατοικιών
  • Ανακαινίσεις