Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης & Ψυχοθεραπείας

Ψυχοθεραπευτής

Το Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης & Ψυχοθεραπείας ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προαγωγή της συστημικής θεωρίας και πράξης.

Το κέντρο μας παρέχει εκπαιδευτικές δράσεις και υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και συμβουλευτικές συνεδρίες σε ζευγάρια και γονείς.

Το Ινστιτούτο είναι πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Θεραπεία από το Επιμελητήριο Ινστιτούτων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας.

Διοργανώνουμε εργαστήρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορους ψυχοκοινωνικούς τομείς.