Λάππας

Μεταφορές Γερανοί

Τεχνικά Έργα, Ανυψώσεις ,Μεταφορές, Μετακομίσεις, Αποθηκεύσεις. Μεταφορές και ανυψώσεις τηλεπικοινωνιακών υλικών, κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ανυψώσεις κάθε είδους με γερανούς.