ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μεταφορές Μετακομίσεις

  • Οικιακές μετακομίσεις
  • Συνεργεία αποσυναρμολόγησης επίπλων 
  • Συνεργεία συναρμολόγησης επίπλων. 
  • Εμπορικές μεταφορές
  • Μεταφορές  αυθημερόν
  • Μετακομίσεις αυθημερόν
  • Ειδικά φθηνά, πακέτα προσφορών για μετακομίσεις Φοιτητών και Στρατιωτικών