Βρόντος Συνεργείο

Συνεργείο αυτοκινήτων

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση της οποίας μέλη είναι ο Μιχαήλ Βρόντος με σπουδές στην Γερμανία μηχανικού εργοδηγού αυτοκινήτων και προϋπηρεσία στη θέση του μηχανικού και διευθυντού συνεργείων αυτοκινήτων στη Γερμανία από το έτος 1969 έως το