ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μηχανολόγος μηχανικός

Το τεχνικό μας γραφείο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005 από τον μηχανολόγο μηχανικό Κωνσταντίνο Χερουβείμ με κύριο σκοπό τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως στο Περιστέρι.