Κουβαράς Ζαχαρίας

Εμπόριο Επεξεργασία μαρμάρων

Πρωτοπόροι της παρουσίασης και επεξεργασίας πέτρας και μαρμάρου. Επεξεργασία και πώληση πέτρας Καρύστου, Πηλίου, Καβάλας, Ινδίας. Καλλιτεχνικά μάρμαρα,μαρμαρογλυπτική. Πέτρινοι ή μαρμάρινοι νιπτήρες, νεροχύτες, βρύσες, καθρέπτες, υπέρθυρα. Έδρα Τηνος Κυκλάδων.