Κτησίβιος

Τεχνικό γραφείο

Παρεχόμενες υπηρεσίες από το τεχνικό μας γραφείο:

  • Διαχείριση ακινήτων
  • Διαχείριση πολυκατοικιών
  • Κατασεκυές, ανακαινίσεις
  • Έκδοση κοινοχρήστων
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Θερμομονώσεις
  • Φωτοβολταϊκά
  • Ηλιακά συστήματα
  • Πολιτικοί μηχανικοί