Ελπίς

Κλινική

ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 

Γενική Κλινική η Ελπίς 

Τμήματα:

 • Παθολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Γενική Χειρουργική
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική
 • Ουρολογικό
 • Ορθοπαιδικό
 • ΩΡΛ
 • Οφθαλμολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Αναισθησιολογικό
 • Ρευματολογικό