Κλήμης

Μεταφορές Μετακομίσεις

Μεταφορές - μετακομίσεις. 24ωρη εξυπηρέτηση - Κυριακές-αργίες. Ειδικές τιμές για Δημόσιες υπηρεσίες,οργανισμούς στρατιωτικών και φοιτητές. Μεταφορές σε όλη την Ελλάδα με ανυψωτικά μηχανήματα και σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο.