Γεώργιος Τοσσουνίδης

Ανακύκλωση

Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., δραστηριοποιείται στον χώρο της ανακύκλωσης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων από το 1969 και εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έχει ολοκληρώσει μία σειρά σημαντικών έργων. Σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις, με ιδιόκτητα φορτηγά και μηχανήματα επεξεργασίας, καθώς επίσης και εξειδικευμένο προσωπικό, η εταιρεία μας αδειοδοτείται για τη συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων απόβλητων στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου και πιστοποιείται από το βιοτεχνικό επιμελητήριο Πειραιά. Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές και αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως προϊόντα και μέταλλα.