Ε.Μ.Ε

Διαχείριση κτιρίων

 Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  • Μηχανογραφημένη έκδοση κοινοχρήστων
  • Διαχείριση Εσόδων - Εξόδων
  • Πληρωμή Δαπανών
  • Πλήρη τεχνική κάλυψη
  • Είσπραξη κοινοχρήστων
  • Συντηρήσεις Καυστήρων -Ανελκυστήρων
  • Απολυμάνσεις
  • Προμήθεια Πετρελαίου
  • Νομική Υποστήριξη