Τεχνίτες εν δράσει

Οικοδομικές εργασίες

 

Πατητή Τσιμεντοκονία

Οικοδομικές εργασίες

Αναλαμβάνουν και εφαρμόζουν πατητή τσιμεντοκονία σε κάθε επιφάνεια του οικιακού ή επαγγελματικού χώρου σας.

Ένα εξειδικευμένο συνεργείο γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια και αποτελεί την εγγύηση της ανακαίνισης σας.