Μάρκου Μάρκος

Δικηγόρος

Το δικηγορικό μας γραφείο δραστηριοποιείται στα εξής:

  • Διαζύγια
  • Διατροφή
  • Κληρονομικά
  • Αποδοχές
  • Αποποιήσεις
  • Κληρονομητήρια
  • Επικυρώσεις
  • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
  • Μεταφράσεις από και προς Ιταλικά και Αγγλικά