Παναγιώτου

Γραφείο τελετών

Τελετές / Κηδείες

Μεταφορά της σορού από οποιοδήποτε μέρος στο κοιμητήριο

Εισαγωγή φερέτρων

Ταφές / Εκταφές

Μνημόσυνα

Επιμνημόσυνες Δεήσεις

Στεφάνια / Στολισμοί

Προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο για τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών

Αποτεφρώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός Ελλάδος και εμείς φροντίζουμε για όλες τις διαδικασίες, προκειμένου να γίνει η αποτέφρωση και να παραδοθεί στους συγγενείς η ειδική τεφροδόχος

Μεταφορές σορών σε όλη την Ελλάδα / Από και προς όλο τον κόσμο

Πλήρης οργάνωση και παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών