Χάντζος Κωνσταντίνος

Γραφείο ιδιωτικών ερευνών

Εξοικείωση σε προσωπικές και οικογενειακές υποθέσεις, αξιόπιστες και υπεύθυνες λύσεις, Εξωσυζυγική, προγαμιαία δραστηριότητα, ναρκωτικά, κληρονομικά.