Ντόβα Όλγα

Δικηγορικό γραφείο

Αστικό και εμπορικό δίκαιο. Διαζύγιο, επιμέλεια, διατροφή, τροχαίο ατύχημα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επιταγές.