Χούσος Κωνσταντίνος

Μεταφορές Μετακομίσεις

Μεταφορά συμπαγών φορτίων

Οικοδομικά υλικά

Λιπάσματα

Σίδηρος, νερά

Βιομηχανικά υλικά

Πρώτες ύλες