Πολίτης Δημήτριος

Αλουμινοκατασκευές Σιδηροκατασκευές

Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου και σιδήρου, αλλά και κατασκευές σε πόρτες, παράθυρα, μεταλλικά ντεπόζιτα κ.α.