Ψαρριανός

Λογιστικό γραφείο

Το λογιστικό γραφείο ειδικεύεται στα:

  • Δηλώσεις
  • Πιστοποιητικά
  • Ένφια
  • Ρυθμίσεις οφειλών
  • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
  • Εταιρείες ατομικές
  • Επιχειρήσεις
  • Ενάρξεις, μεταβολές
  • Τήρηση βιβλίων