Χαρτζανιώτης Νίκος

Ηλεκτρολόγος

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
 • Σε κάθε έργο μας χρησιμοποιείται εξειδικευμένο μηχάνημα τύπου φρέζα, για την αδιατάρακτη κοπή των τοίχων
 • Όλα τα έργα παραδίδονται με ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών από κάθε στάδιο των ηλεκτρολογικών εργασιών.
 • Ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
 • Βλάβες
 • Συνδέσεις ηλεκτρικών συσκευών
 • Πέτρινα σπίτια
 • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
 • Συντηρήσεις 
 • Θεμελιακή γείωση
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Φωτισμός περιβάλλοντα χώρου
 • Φωτισμός ασφαλείας
 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες
 • Πιστοποιητικά ρευματοδότησης για ΔΕΗΔΗΕ (Πρώην ΔΕΗ)