Σοφιανόπουλοι

Προκατασκευασμένα σπίτια

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΡΟΧΟΒΙΛΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ.