Ευρωδιάγνωση

Διαγνωστικό κέντρο

 

Διαγνωστικό Κέντρο

Παρεχόμενες υπηρεσίες απο την Ευρωδιάγνωση:

  • Ακτινολογικό τμήμα
  • Μαγνητικός και αξονικός τομογράφος 
  • Μικροβιολογικό εργαστήριο