Λεωνίδας Ντάλλας

Μεταλλικές κατασκευές

Εμπορία και επεξεργασία παντός τύπου λαμαρίνας και πάνελ αλουμινίου Bond