Ηπειρώτικες Μεταφορές Μπουντούρης Κ

Μεταφορές Μετακομίσεις

 

Η εταιρεία βρίσκεται στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στις μεταφορές και μετακομίσεις εμπορευμάτων. Καθημερινά εργάζονται στον τομέα της διακίνησης εμπορευμάτων και οικοσυσκευών με αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. 

Διαθέτουν δικά τους γραφεία και αποθήκες για διανομή σε κάθε περιοχή, αλλά και υποκαταστήματα στην Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα κσι την Ηγουμενίτσα.