Φωτεινοπούλου Χρυσάνθη

Τεχνικό γραφείο

Τεχνικό γραφείο

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • αρχιτεκτονικές
  • στατικές μελέτες
  • βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις
  • ενεργειακά πιστοποιητικά
  • διακοσμήσεις
  • interior design
  • τοπογραφικές αποτυπώσεις
  • διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων