Ιωάννης Θ. Κόντος

Πολιτικός μηχανικός

Άδειες, Μελέτες, Επίβλεψη, Τακτοποίηση / Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευές: Ιδιωτικά/ Δημόσια Έργα/ Ανακαινίσεις/ Συντηρήσεις Διαχείριση Έργων Project Management: Επίβλεψη-Παρακολούθηση Έργου/ Χρονοδιαγράμματος