Αιμοδιάγνωση

Ιατρικό μικροβιολογικό Εργαστήριο

Το μικροβιολογικό εργαστήριο βρίσκεται στην Λάρισα και σας παρέχει μικροβιολογικές εξετάσεις. Πρόκειται για ένα κέντρο εργαστηριακών αναλύσεων το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον πιο σύγχρονα ιδιωτικά κέντρα στην Ελλάδα. Εδώ και 18 χρόνια με συνέπεια πάντα καλύπτουν το ευρύτερο φάσμα εργαστηριακών αναλύσεων ρουτίνας και πιο εξειδικευμένων αναλύσεων σε όλη την Θεσσαλία.

Επενδύει διαχρονικά στην συνεχή εξέλιξη και ανανέωση τπυ εξοπλισμού, του Συστήματος Ποιότητας, της Τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες.