Τεχνομονωτική

Μονώσεις

Στην ΤΕΧΝΟΜΟΝΩΤΙΚΗ Κέρκυρας προσφέρουμε εργασίες για μονώσεις και χρησιμοποιούμε τα καλύτερα μονωτικά και οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές!

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εμπόριο ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μεταλλικά, προφίλ κ.λπ.)
 • Εμπόριο οικοδομικών υλικών (τούβλα, ασβέστη, κεραμίδια, τσιμέντα, κόλλες κ.λπ)
 • Εμπόριο κυβόλιθων, πλάκες πεζοδρομίου κ.λπ.
 • Εμπόριο έτοιμων σοβάδων (YTONG, ALFABLOCK, καμινάδων, perlobeton)
 • Εμπόριο μονωτικών υλικών (πλάκες θερμομονωτικές, πετροβαμβακας, στεγνωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, βαφές επιχρισμάτων, βελτιωτικά σκυροδέματος
 • Επισκευάστικα υλικά, σφράγιση)
 • Μόνωση στεγάνωση δωμάτων, ταρατσών, επισκευή κεραμοσκεπών
 • Στεγάνωση πισίνας, υπογείων, δεξαμενές με πόσιμο νερό, εξωτερική τοιχοποιία
 • Θερμομόνωση δωμάτων, θερμοπροσόψεις, θερμομόνωση ταράτσας
 • Στεγάνωση λουκιών, λουκιών κεραμοσκεπών
 • Επισκευή αποσαθρωμένου σκυροδέματος