Αφοί Ζουλάκη Τρανς

Αποφράξεις αποχετεύσεων

 • Αποφράξεις αγωγών
 • Εκκενώσεις βόθρων
 • Πλύσιμο βόθρων – στεγανών
 • Αντλήσεις υδάτων
 • Μεταφορές ακάθαρτων υδάτων
 • Καθαρισμός Βιολογικών επεξεργασίας λυμάτων (για κατοικίες , ξενοδοχεία, επιχειρήσεις)
 • Μηνιαίες συντηρήσεις αγωγών
 • Έλεγχος αγωγών με κάμερα
 • Απολυμάνσεις / Απεντομώσεις
 • Καθαρισμοί κτηρίων & Καθαρισμοί δεξαμενών πετρελαίου
 • Καθαρισμοί λιποσυλλεκτών