ΔΗΜΙΚΑΤ

Τεχνικό γραφείο

Η ΔΗΜΙΚΑΤ στο Νέο Ηράκλειο είναι μία τεχνική εταιρεία που θα ολοκληρώσει την πλήρη ανακαίνιση της κατοικίας σας οικονομικά, ποιοτικά και με τέλεια αισθητική.