Λυσικάτος Παναγιώτης

Υδραυλικός

Η εταιρεία του Λυσικάτου Παναγιώτη στον Κορυδαλλό διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε υδραυλικές εργασίες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.