Τορνάρης

Μεταφορές Μετακομίσεις

  • Μετακομίσεις σπιτιών, εταιρειών, γραφείων, καταστημάτων
  • Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων (πιάνο, μουσικά όργανα, χρηματοκιβώτια κα)
  • Συσκευασίες, πακετάρισμα,
  • Διανομές εμπορευμάτων
  • Αποθηκεύσεις οικοσκευών, επίπλων, επαγγελματικού εξοπλισμού
  • Μετακομίσεις εξωτερικού στην Ευρώπη, Κύπρο, Αμερική (Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία κλπ),
  • Ανυψωτική μετακόμιση, με τα σύγχρονα και ευέλικτα ανυψωτικά μας μηχανήματα